προηγούμενη σελίδα 

Η Ακαδημία Κλινικών Σπουδών της Αθήνας

1 – Προλεγόμενα

Το Σεμινάριο του Ζακ Λακάν, το οποίο γινόταν στο Παρίσι από το 1953 ως το 1980 (η οριστική έκδοσή του είναι σε εξέλιξη), στάθηκε από μόνο του ικανό να εκπαιδεύσει πολλές γενιές ψυχαναλυτών.

Η διδασκαλία εκείνη, η οποία αποκατέστησε και ανανέωσε το νόημα του έργου του Φρόιντ, αποτελεί σήμερα πηγή έμπνευσης για πολλές ψυχαναλυτικές ομάδες σε όλο τον κόσμο. Αυτή επίσης έδωσε το έναυσμα για τη δημιουργία από το 1968 του Τομέα Ψυχανάλυσης στο Πανεπιστήμιο, του οποίου ο Λακάν υπήρξε επιστημονικός διευθυντής από το 1974 ως τον θάνατό του, τον Σεπτέμβριο 1981. Σήμερα ο Τομέας Ψυχανάλυσης υπάγεται στο Πανεπιστήμιο Παρίσι 8.

Το Ινστιτούτο του Φροϊδικού Πεδίου είναι οργανισμός που έχει σκοπό την εξάπλωση της λακανικής διδασκαλίας. Αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Έλαβε τη σημερινή του ονομασία το 1987 όταν παρέλαβε τη σκυτάλη από τον Κύκλο Ψυχαναλυτικής Κλινικής (1976). Η διεύθυνσή του είναι: 74, rue d’Assas, 75006 Paris, France.

Το Ινστιτούτο επιδίδεται σε εκπαίδευση επιπέδου ανωτάτων σπουδών και σε έρευνα. Έχει ιδρύσει σειρά Τμημάτων και Παραρτημάτων Κλινικών Σπουδών σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και άλλων χωρών.

2 – Λειτουργία

Η Ακαδημία Κλινικών Σπουδών της Αθήνας συνεχίζει από το Νοέμβριο 2011 το έργο του Αθηναϊκού Παραρτήματος Κλινικών Σπουδών που είχε ιδρυθεί και λειτουργούσε από τον Νοέμβριο 2003.

Η Ακαδημία δεν υπάγεται σε κάποια ψυχαναλυτική ομάδα, αν και όσοι διδάσκουν σε αυτήν έχουν λακανικό προσανατολισμό. Αποστολή της είναι να παράσχει βασική ψυχαναλυτική εκπαίδευση, θεωρητική και κλινική, σε όσους εργάζονται στους τομείς της “Ψυχικής Υγείας” (ψυχιάτρους, γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κλπ), στους ίδιους τους ψυχαναλυτές, καθώς και σε άλλους επιστήμονες που ενδιαφέρονται γι’ αυτή την τόσο ιδιαίτερη γνώση που είναι η ψυχανάλυση.

Η συμμετοχή στην Ακαδημία Κλινικών Σπουδών δεν αποτελεί άδεια για την άσκηση της ψυχανάλυσης.

 Δομή του προγράμματος εκπαίδευσης της ΑΚΣΠΑ 

 

Α) Εισαγωγικός κύκλος 3ετούς διάρκειας: θεμελιώδεις έννοιες της        λακανικής ψυχανάλυσης και λακανική κλινική.

Β) Μεσαίος κύκλος 3ετούς διάρκειας: εμβάθυνση στη θεωρία και την κλινική λακανικού προσανατολισμού.

Γ) Προχωρημένος κύκλος 3ετούς (τουλάχιστον) διάρκειας χωρίς προς τα πάνω  χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με την αρχή της συνεχούς εκπαίδευσης που ισχύει για τον κλινικό λακανικού προσανατολισμού εντός του Διεθνούς Ινστιτούτου του Φροϋδικού Πεδίου. Στη διάρκεια αυτού του κύκλου ενθαρρύνουμε την επεξεργασία μιας κλινικής  που λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε συμμετέχοντα.

- Στο τέλος του εκάστοτε κύκλου, και προκειμένου να τον κατοχυρώσει, εκτός από την τακτική παρακολούθηση των σεμιναρίων και άλλων διδασκαλιών, απαιτείται ο κάθε συμμετέχων να καταθέσει μια σοβαρή θεωρητική και κλινική εργασία.

- Οι εργασίες εξετάζονται από τους τρεις διδάσκοντες της ΑΚΣΠΑ.

- Για όσους επιθυμούν να κατοχυρώσουν τον 3ο κύκλο σπουδών είναι αναγκαία η κατάθεση μιας εργασίας που το αντικείμενο και το εύρος της θα καθορίζονται με τους διδάσκοντες της ΑΚΣΠΑ.

- Η κατοχύρωση της παρακολούθησης των κύκλων εκπαίδευσης ουδόλως συνιστά αναγνώριση επάρκειας για την άσκηση της ψυχανάλυσης.

- Όσοι συμμετέχοντες έχουν γίνει δεκτοί για να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως ελεύθεροι ακροατές δεν είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εργασία.

- Βεβαιώσεις παρακολούθησης δίνονται εφόσον χρειαστεί και υπό την προϋπόθεση να έχει κατοχυρωθεί ένας κύκλος.

- Όλες οι διδασκαλίες και δραστηριότητες στο πλαίσιο της ΑΚΣΠΑ είναι ανοιχτές σε όλους όσοι είναι εγγεγραμμένοι. Το θεωρητικό σεμινάριο εισαγωγής στις βασικές έννοιες της λακανικής ψυχανάλυσης είναι υποχρεωτικό για όσους γράφτηκαν στην ΑΚΣΠΑ από το 2015 μέχρι σήμερα.

3 – Πρόγραμμα διδασκαλίας

Η περίοδος 2021-2022 έχει θέμα: Καθήλωση και Επανάληψη στην ψυχανάλυση. Περιλαμβάνει τέσσερα θεωρητικά σεμινάρια, δύο κλινικά σεμινάρια, το Σεμινάριο και την κλινική παρουσίαση ασθενούς στο Δαφνί καθώς και τις κλινικές ημερίδες με προσκεκλημένους ψυχαναλυτές της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχανάλυσης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν όλες τις δραστηριότητες της Ακαδημίας Κλινικών Σπουδών. Είναι πάντως υποχρεωτικό να παρακολουθούν συστηματικά δύο θεωρητικά και ένα κλινικό σεμινάριο της επιλογής τους, την παρουσίαση ασθενών και τις ημερίδες εργασίες.

Ωστόσο, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας και που ενδέχεται να παραταθούν ακόμα για λίγους μήνες, η διδασκαλία θα γίνεται προσωρινά διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας webex.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της περιόδου 2020-2021 θα έχει διάρκεια από τον Οκτώβριο 2021 ως τον Ιούλιο 2022. Οι ακριβείς ημερομηνίες όλων των δραστηριοτήτων γίνονται γνωστές με την έναρξη των δραστηριοτήτων.

 

 

Διάλεξη της Deborah Gutermann 7/5/2022

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ