ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι αιτήσεις εγγραφής στην Ακαδημία Κλινικών Σπουδών (ΑΚΣΠΑ), συνοδευόμενες από λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αποστέλλονται στη γραμματεία με το απλό ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019.

Η διεύθυνση αποστολής είναι:

Νασία Λινάρδου

Ασκληπιού 122, Αθήνα 11471

τηλ. 2106420885

e-mail : naliblan@otenet.gr

Ζητείται από τους υποψηφίους να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο έτη ανωτάτων σπουδών. Τυχόν εξαιρέσεις θα αντιμετωπιστούν εξατομικευμένα από τη γραμματεία.

Προκειμένου να γίνουν δεκτοί, οι υποψήφιοι περνούν από συνέντευξη.

Έξοδα εγγραφής 400 ευρώ

Φοιτητές 250 ευρώ

Εκπαίδευση επιχορηγούμενη από οργανισμούς 600 ευρώ

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡOΤΗΤΑ

Σινεμά και Ψυχανάλυση: ΄Άγριες φράουλες

Νέο Βιβλίο

Νέο Βιβλίο