ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι αιτήσεις εγγραφής στην Ακαδημία Κλινικών Σπουδών (ΑΚΣΠΑ), συνοδευόμενες από λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αποστέλλονται στη γραμματεία με το απλό ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2021.

Η διεύθυνση αποστολής είναι:

Νασία Λινάρδου

Ασκληπιού 122, Αθήνα 11471

τηλ. 2106420885

e-mail : naliblan@otenet.gr

Ζητείται από τους υποψηφίους να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο έτη ανωτάτων σπουδών. Τυχόν εξαιρέσεις θα αντιμετωπιστούν εξατομικευμένα από τη γραμματεία.

Προκειμένου να γίνουν δεκτοί, οι υποψήφιοι περνούν από συνέντευξη.

Έξοδα εγγραφής 300 ευρώ

Φοιτητές 200 ευρώ

Εκπαίδευση επιχορηγούμενη από οργανισμούς 600 ευρώ

Διάλεξη του Bernard Lecoeur 11/12/2021

Σινεμά και Ψυχανάλυση, Η χρονιά με τα 13 φεγγάρια 5/12/2021

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Νέο Βιβλίο

Νέο Βιβλίο