Κλινικά Σεμινάρια

Επικεντρώνονται στην παρουσίαση και τη μελέτη κλινικών περιστατικών. Στόχος των κλινικών σεμιναρίων είναι να διαφωτίσουν με τα εργαλεία της ψυχανάλυσης τις άλλες κλινικές πρακτικές, αναδεικνύοντας έτσι τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης της κλινικής του υποκειμένου ως προς τις ιατρικές, ψυχιατρικές, ψυχοθεραπευτικές, διαπαιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Τα κλινικά σεμινάρια δεν συνιστούν ψυχαναλυτική εποπτεία. Η εποπτεία, που είναι θεμελιώδης διαδικασία για την εκπαίδευση του ψυχαναλυτή, υπακούει σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο.

Κλινικά Σεμινάρια 2021-2022

Διάλεξη της Deborah Gutermann 7/5/2022

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ