Κλινικά Σεμινάρια 2021-2022

Κατά την περίοδο 2021 - 2022 θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια λακανικής κλινικής που απευθύνονται στους εγγεγραμμένους στην ΑΚΣΠΑ και θα πραγματοποιηθούν προσωρινά διαδικτυακά.

1. Κλινική μελέτη ασθενούς

Κλινικές εποπτείες επί φακέλλου
από τον Ρεζινάλντ Μπλανσέ
Σάββατο (κατ'εξαίρεσιν) 9 Οκτωβρίου 11:00πμ-1:00μμ

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και 10 Δεκεμβρίου, ώρα 8:30-10:30μμ

Προσεχές μάθημα: Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 8:30-10:30

2. Κλινικό σεμινάριο

από τη Νασία Λινάρδου

8:30-10:00μμ

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, 29 Νοεμβρίου

Προσεχές μάθημα: Δευτέρα 14 Μαρτίου, ώρα 8:30-10:00μμ

 

  


Διάλεξη της Deborah Gutermann 7/5/2022

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ