Διάλεξη online της Deborah Gutermann-Jacquet, 7 Μαΐου 2022

ΔΙΑΛΕΞΗ ONLINE ΤΗΣ DEBORAH GUTERMANN-JACQUET

Σάββατο 7 Μαΐου 2022, ώρα 11:00πμ-1:00μμ

Παράδοξα της ιστορίας

Παράλληλη μετάφραση


Διάλεξη της Deborah Gutermann 7/5/2022

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ