Κλινικά Σεμινάρια 2020-2021

Κατά την περίοδο 2021 - 2021 θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια λακανικής κλινικής που απευθύνονται στους εγγεγραμμένους στην ΑΚΣΠΑ και θα πραγματοποιηθούν προσωρινά διαδικτυακά.

1. Κλινική μελέτη ασθενούς

Κλινικές εποπτείες επί φακέλλου
από τον Ρεζινάλντ Μπλανσέ

8:30-10:30μμ

18/12/2020, 29/1, 26/2, 23/4 και 23/6/2021 

2. Κλινικό σεμινάριο

από τη Νασία Λινάρδου

8:30-10:00μμ

Προσεχές μάθημα 30/3/2021

  


ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Νέο Βιβλίο

Νέο Βιβλίο