Κλινικά Σεμινάρια 2020-2021

Κατά την περίοδο 2021 - 2021 θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια λακανικής κλινικής που απευθύνονται στους εγγεγραμμένους στην ΑΚΣΠΑ και θα πραγματοποιηθούν προσωρινά διαδικτυακά.

1. Κλινική μελέτη ασθενούς

Κλινικές εποπτείες επί φακέλλου
από τον Ρεζινάλντ Μπλανσέ

18/12, 29/12/2020, 26/2, 9/4, 14/5 και 18/6/2021 

2. Κλινικό σεμινάριο

από τη Νασία Λινάρδου

Θα μας απασχολήσει φέτος η κλινική των 'διαταραχών της διάθεσης' και τα ζητήματα διαφορικής διάγνωσης που αναδεικνύει.

    Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.


ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Νέο Βιβλίο

Νέο Βιβλίο