Κλινικά Σεμινάρια 2018-2019

Κατά την περίοδο 2018 - 2019 θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια λακανικής κλινικής που απευθύνονται στους εγγεγραμμένους στην ΑΚΣΠΑ και πραγματοποιούνται στην οδό Κολοκοτρώνη 44, 3ος όροφος:

1. Απομαγνητοφώνηση και μελέτη της κλινικής παρουσίασης ασθενούς στο Δρομοκαΐτειο  

 από τον Ρεζινάλντ Μπλανσέ

    Τετάρτη 8:30-10:30 μμ 19/12/2018, Παρασκευή 8/2/2019 και Τετάρτη 27/2/2019

    Τρίτη 12/3 11:30-13:30 στο Δαφνί 

 

2. Κλινικό σεμινάριο

από τη Νασία Λινάρδου

    Τρίτες 8:30-10:00 μμ.

5/03, 9/04/2019.


ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Νέο Βιβλίο

Νέο Βιβλίο