Κλινικά σεμινάρια 2014 - 2015

Κατά την περίοδο 2014 - 2015 θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια λακανικής κλινικής που απευθύνονται στους εγγεγραμμένους στην ΑΚΣΠΑ και πραγματοποιούνται στην οδό Κολοκοτρώνη 44, 3ος όροφος:

1. Απομαγνητοφώνηση και μελέτη της κλινικής παρουσίασης ασθενούς στο Δρομοκαΐτειο  

    από τον Ρεζινάλντ Μπλανσέ

     Τετάρτες 8:30-10:30 μμ

26/11/2014, Παρασκευή 20/02 και Τετάρτη 22/04/2015

2. Κλινικό σεμινάριο

από τη Νασία Λινάρδου

    Δευτέρες 8:30-10:00 μμ.

2/2 και 27/4/2015

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Νέο Βιβλίο

Νέο Βιβλίο