Θεωρητικά Σεμινάρια 2014 - 2015

Τα τρία θεωρητικά σεμινάρια της περιόδου 2014-2015 απευθύνονται σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στην ΑΚΣΠΑ και γίνονται στην οδό Κολοκοτρώνη 44, 3ος όροφος.

Είναι τα εξής:

1) Ομιλούντα σώματα, σώματα ταυτισμένα

 Κείμενο αναφοράς το 20ο Σεμινάριο του Λακάν, Encore/Ακόμη

από τον Ρεζινάλντ Μπλανσέ 

Παρασκευές, ώρα 8:30-10:30 μμ.

21/11, 19/12/2014, 16/01, 27/02, 15/05, 22/05 και 19/06/2015

 

2) Συμπτώματα κρίσης

από τον Επαμεινώνδα Θεοδωρίδη  

Τετάρτες, ώρα 8:30-10:30 μμ.

10/12/2014, 14/01, 18/02, 18/03, 20/05/2015

 

3) Σώματα των ομιλ-όντων στην εποχή της βιοτεχνολογίας

από τη Νασία Λινάρδου-Μπλανσέ

Δευτέρες, ώρα 8:30-10:00 μμ. 

24 Νοεμβρίου, 8 Δεκεμβρίου 2014, 6 Απριλίου, 20 Απριλίου, 25 Μαΐου και 15 Ιουνίου 2015.

 

 

 

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Νέο Βιβλίο

Νέο Βιβλίο