Σεμινάριο ΨΝΑ-ΔΑΦΝΙ 2012-2013

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
έτους 2012-13
 
Ημέρα και ώρα διεξαγωγής :   Τρίτη, 11.30-13.30
 
1ον) Διαλέξεις  
(χώρος διεξαγωγής : Κ.Ε.Κ.)      
23/10/2012    
Ελ. Μόλαρη  Η ψυχανάλυση και το ψυχωτικό υποκείμενο                       Αν. Πίγκου             Εισαγωγή στην κανονικόμορφη ψύχωση
 Αρ. Τσάκος          Βιολογία της ελευθερίας :
                                                                                 Σκέψεις για τη βιολογική ψυχιατρική,
                                                                                           την επιστήμη και το ασυνείδητο
18/12/2012     
Ν. Λινάρδου              Ο ψυχωτικός καλλιτέχνης                    
Ν. Παπανικολάου    Η αινιγματική εμπειρία στο ψυχωτικό υποκείμενο
 
19/2/2013      
Δ. Ανδροπούλου     Το καθεστώς του διαστροφικού γνωρίσματος
                                   στη νεύρωση και στην ψύχωση                                                  Γ. Μασούρη            Το όνειρο : Ιστορική και ψυχαναλυτική θεώρηση
 
12/3/2013      
Γ. Δημητράκος      Θρησκεία και ψυχανάλυση στον 21ο αιώνα
Αν. Σάρδης            Σχετικά με τη μεταβίβαση
2ον) Κλινικές εποπτείες
10ο Ψ.Τ.Ε.                                       Κ.Ε.Κ.
13/11/2012    Ρ. Μπλανσέ
4/12/2012   Ρ. Μπλανσέ
                                                      15/1/2013   Επ. Θεοδωρίδης
5/2/2013     Γ. Δημητράκος
                                                      5/3/2013    Ν. Λινάρδου
2/4/2013    Αν. Πίγκου
                                                      30/4/2013   Ρ. Μπλανσέ
4/6/2013    Ν. Λινάρδου
 
 
 
Όποιος ενδιαφέρεται – κυρίως για τις εποπτείες εντός του 10ου Ψ.Τ.Ε. – να επικοινωνήσει με την Ελ. Μόλαρη στο 2132054181 (για αυτές τις εποπτείες θα υπάρξει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων).
 
 

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Νέο Βιβλίο

Νέο Βιβλίο