Σεμινάρια λακανικής κλινικής

Κατά την περίοδο 2013-2014 θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια λακανικής κλινικής που απευθύνονται στους εγγεγραμμένους στην ΑΚΣΠΑ και πραγματοποιούνται στην οδό Κολοκοτρώνη 44, 3ος όροφος

1) Απομαγνητοφώνηση και μελέτη της κλινικής παρουσίασης ασθενούς στο Δρομοκαΐτειο

από τον Ρεζινάλντ Μπλανσέ

Τετάρτες, 8.30-10.30μμ. 18 Δεκεμβρίου 2013.

2) Σεμινάριο λακανικής κλινικής από την Νασία Λινάρδου-Μπλανσέ

Θα πραγματοποιηθεί ένα κλινικό σεμινάριο τη Δευτέρα 7 Απριλίου 8.30-10.00 μμ.

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Νέο Βιβλίο

Νέο Βιβλίο