Σεμινάρια λακανικής κλινικής

Κατά την περίοδο 2013-2014 θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια λακανικής κλινικής που απευθύνονται στους εγγεγραμμένους στην ΑΚΣΠΑ και πραγματοποιούνται στην οδό Κολοκοτρώνη 44, 3ος όροφος

1) Απομαγνητοφώνηση και μελέτη της κλινικής παρουσίασης ασθενούς στο Δρομοκαΐτειο

από τον Ρεζινάλντ Μπλανσέ

Τετάρτες, 8.30-10.30μμ. 18 Δεκεμβρίου 2013.

2) Σεμινάριο λακανικής κλινικής από την Νασία Λινάρδου-Μπλανσέ

Θα πραγματοποιηθεί ένα κλινικό σεμινάριο τη Δευτέρα 7 Απριλίου 8.30-10.00 μμ.

Διάλεξη του Yves Vanderveken 10/4/2021

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Νέο Βιβλίο

Νέο Βιβλίο