ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΦΡΟΫΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Ακαδημία Κλινικών ΣΠουδών της Αθήνας

Λακανικός Προσανατολισμός

Salvatore Puglia, La Buoncostume suite


Περίοδος διδασκαλίας 2021 - 2022

Καθήλωση και Επανάληψη στην ψυχανάλυση

 

"Δεν είναι με τη μορφή ανάμνησης που το ξεχασμένο γεγονός επανεμφανίζεται, αλλά με τη μορφή πράξης. Ο ασθενής επαναλαμβάνει αυτή την πράξη χωρίς να ξέρει ότι πρόκειται για μια επανάληψη"
Ζ. Φρόυντ, Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten
 
"Ο Φρόυντ εξηγεί καταρχάς την απώθηση σαν μια καθήλωση. Όμως τη στιγμή της καθήλωσης δεν υπάρχει τίποτα που να είναι η απώθηση -η απώθηση του Ανθρώπου με τους λύκους παράγεται πολύ αργότερα από την καθήλωση. Τότε πώς να εξηγήσουμε την επιστροφή του απωθημένου; Όσο παράδοξο κι αν φανεί ένας μόνον τρόπος υπάρχει -δεν έρχεται από το παρελθόν αλλά από το μέλλον. [...] Έτσι μπορούμε να πόυμε, όπως η Verdrangung [απώθηση] δεν είναι ποτέ παρά μια  Nachverdrangung, εκείνο που βλέπουμε ως επιστροφή του απωθημένου είναι το σβησμένο σινιάλο ενός πράγματος που δεν θα αποκτήσει την αξία του παρά στο μέλλον με την συμβολική του πραγμάτωση, την ένταξή του στην ιστορία του υποκειμένου. Κυριολεκτικά δεν θα είναι ποτε΄κάτι άλλο από ένα πράγμα που, σε μια ορισμένη στιγμή ολοκλήρωσης, θα έχει υπάρξει."
 Ζ. Λακάν, 1ο Σεμινάριο
 
"Όχι περισσότερο από όσο ο Κίρκεγκωρ, ο Φρόυντ σε καμία περίπτωση δεν θεωρεί ότι η επανάληψη εδράζεται στο φυσικό, ουδόλως πρόκειται για επιστροφή της ανάγκης. [...] Η επανάληψη ζητάει το καινούργιο. Στρέφεται προς το παιχνίδισμα που καθιστά αυτό το καινούργιο τη διάστασή της"
 Ζ. Λακάν, 11ο Σεμινάριο
 
"Στο υποκειμενικό ποίημα, η ψυχανάλυση πραγματοποιεί ένα είδος κειμενικής ανάλυσης, με στόχο να εξαγάγει το παθηματικό στοιχείο για να καταστήσει φανερό το λογικό στοιχείο. [...] Ανάμεσα στους μηχανισμούς που εμπλέκονται στο παιχνίδι της διαδικασίας αναγωγής, ο πρώτος είναι η επανάληψη. [...] Δίνουμε στο υποκείμενο όλη την ελευθερία να μιλάει και διαπιστώνουμε την επανάληψη του ίδιου πράγματος. [...] Η ίδια θέση που καταλαμβάνουν διαφορετικά πρόσωπα είναι το υπόστρωμα της αναλυτικής εμπειρίας. Θέση σταθερή στο ασυνείδητο που μπορεί να γραφτεί με τον τύπο της προτασιακής συνάρτησης f(x), όπου τη θέση του x τη διαδέχονται διάφορα πρόσωπα σαν μεταβλητές της ίδιας συνάρτησης. [...] Κατά βάθος πρόκειται για την προτασιακή αναγωγή"
 
Ζ-Α Μιλέρ, 'Ο σκληρός πυρήνας μιας ανάλυσης',
στο Θεωρία της ψυχαναλυτικής θεραπείας, Εκκρεμές, Αθήνα

Διάλεξη της Deborah Gutermann 7/5/2022

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ