Κλινικά Σεμινάρια 2018-2019

Κατά την περίοδο 2018 - 2019 θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια λακανικής κλινικής που απευθύνονται στους εγγεγραμμένους στην ΑΚΣΠΑ και πραγματοποιούνται στην οδό Κολοκοτρώνη 44, 3ος όροφος:

1. Απομαγνητοφώνηση και μελέτη της κλινικής παρουσίασης ασθενούς στο Δρομοκαΐτειο  

 από τον Ρεζινάλντ Μπλανσέ

    Τετάρτες 8:30-10:30 μμ

28/11/2018, 16/1/ και 13/3/2019

2. Κλινικό σεμινάριο

από τη Νασία Λινάρδου

    Τρίτες 8:30-10:00 μμ.


ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡOΤΗΤΑ

Νέο Βιβλίο

Σινεμά και ψυχανάλυση 25/11/2018